הלוואות בערבות המדינה

הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה הוקמה בשנת 2001 והחלה את פעילותה בשנת 2003. מטרת הקרן הנה לבוא לסייע לכל עסק קטן או בינוני בכל ענף שהוא לצמוח.
מזה שנים רבות מסייעת הקרן לעשרות אלפי עסקים לצמוח ולהתקדם ואין סיבה שגם העסק שלך לא ייהנה מהיתרונות הגלומים בהון אשר ניתן לקבל כהלוואה נוחה ביותר מהקרן.
מטרת הקרן ומאחוריה מדינת ישראל הנה להגדיל את ייצור מקומות העבודה במשק, להקטין את אחוז האבטלה ולהגדיל את תשלומי ההעברה (מיסים) מהסקטור העסקי למדינה.

בפועל, מאפשרת הקרן לקבל הלוואה לצורכי הון חוזר, השקעות בעסק לקידום פעילותו וכמובן להקים עסקים חדשים.
ההלוואה ניתנת על ידי הבנק המשמש כצינור להון בערבות המדינה לאחר שהגופים המתאמים מטעם המדינה עושים screening לבקשות ההלוואה ומחליטות האם לתת המלצה חיובית או שלילית לבקשת ההלוואה..

תנאי הסף לקבלת ההלוואה

על מנת לקבל את ההלוואה קבעה המדינה את תנאי הסף הבאים:

 • העסק מוגדר כעסק קטן או בינוני המאוגד בישראל. (מחזור מכירות של לא יותר מ 100 מיליון ₪).
 • אין לעסק חובות שאינם מוסדרים מול רשויות המס.
 • היה וחברת אם של העסק קבלתה הלוואה בערבות מדינה בהתבסס על מאזנים מאוחדים הכוללים את העסק לא יוכל העסק – כחברה בת לבקש הלוואה.
 • לא קיימים הליכים משפטיים או חוב פגום של בנק או הוצאה לפועל מול העסק או בעליו.
 • לא קיים הליך של כינוס/פירוק נכסים ו/או הקפאת הליכים או הסדר נושים.
 • לא קיימת הלוואה מטעם קרן העולה העצמאי משנת 2012 ואילך או הלוואה מהקרן ליצואנים.
 • אם המדובר בעמותה: מצב בו קיים חשבון מוגבל של מורשי חתימה לא תהיה העמותה זכאית להלוואה.

כך שלמעשה העסק צריך להיות "נקי" בבואו להגיש בקשת הלוואה ובתהליך ההכנה מתבצעת בדיקה ברמת Checklist על מנת לוודא כי העסק עומד בתנאי הסף וכי סיכוייו לקבל את ההלוואה בפועל הנם גבוהים.

קיימים מספר מסלולים להלוואה ואלו הם המסלולים:

מסלול הון חוזר

מדינת ישראל מעוניינת לסייע לעסקים קיימים לצמוח ולכן מסלול ההון החוזר רלבנטי לעסקים המבקשים להרחיב את נפח הפעילות העסקית שלהם באמצעות הזרמת הון לצמצום פערי אשראי, השקעה במימון של מוצרים מיובאים וכמובן במלאי, השקעה בהגדלת מצבת משאבי האנוש וכמובן השקעה בפרסום ובשיווק.
במסלול זה עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח לשנה זכאים לקבל עד 500,000 ש"ח.
עסקים בעלי מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל עד 8% מהמחזור השנתי האחרון כהלוואה.
הביטחונות נדרשים הנם ערבות אישית של הבעלים 100% מסכום ההלוואה ועד כ 25% מגובה ההלוואה.
תנאי התשלום של ההלוואה נוחים מאד וניתן להחזיר אותה על פני 5 שנים וגם לקבל Grace של חצי שנה (במהלכו משלמים רק על הריבית ולא על הקרן) על מנת להתחיל לייצר הון למימון ההחזרים.

מסלול ההשקעות

מדינת ישראל מעוניינת לסייע לעסקים קיימים לצמוח ולכן מסלול ההון ההשקעות רלבנטי לעסקים המבקשים להרחיב את נפח הפעילות העסקית באמצעות מימון של השקעה ורכישת תשתיות לטובת הרחבת העסק.
במסלול זה עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח לשנה זכאים לקבל עד 500,000 ש"ח.
עסקים בעלי מחזור שנתי מעל 6.25 מיליון ש"ח זכאים לקבל עד 8% מהמחזור השנתי האחרון כהלוואה.
הביטחונות נדרשים הנם ערבות אישית של הבעלים 100% מסכום ההלוואה ועד כ 25% מגובה ההלוואה.
היות והמדובר בהלוואה למטרת רכישה של ציוד או תשתיות להרחבת העסק במסלול זה נדרש העסק לבצע השקעה של לפחות 20% מתכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה וטרם העמדתה בפועל.
תנאי התשלום של ההלוואה נוחים מאד וניתן להחזיר אותה על פני 5 שנים וגם לקבל Grace של חצי שנה (במהלכו משלמים רק על הריבית ולא על הקרן) על מנת להתחיל לייצר הון למימון ההחזרים.

מסלול הקמה

מדינת ישראל מסייעת לצמיחת עסקים חדשים ומקדמת יזמים באמצעות מתן הלוואות לעסקים חדשים. ההון הזה מאפשר ליזמים לצלוח את מה שנקרא בעגת היזמים "עמק המוות". הזמן בית הקמת העסק לקבלת ההשקעה או התזרים אשר מאפשר לו להתקיים ולצמוח.
במסלול ההקמה הסכום המקסימלי לקבלת ההלוואה: 500,000 ₪.
על מנת להגיש בקשה במסלול זה העסק צריך לעמוד בקריטריונים של "עסק בהקמה" ואלו הם הקריטריונים:

 • עסק אשר עדיין לא החל פעילות עסקית.
 • עסק אשר פעל עד כה כעוסק פטור ומתכוון לאחר קבלת ההלוואה לשנות סטאטוס חשבונאי לעוסק מורשה או חברה בע"מ.
 • עסק אשר עדיין לא עשה כל שימוש במסגרת אשראי.
 • עסק אשר פעל עד כה ממקום מגורים ומחליט לעבור למיקום עסקי – למשל משרדים או מחסן ואשר המחזור המצטבר מיום הקמתו הנו לא יותר מ 500,000 ₪.
 • איש עסקים או יזם אשר מבקש לרכוש עסק פעיל, למשל בית קפה, במהות זה דומה להשקעה ולכן המסלול דורש בטחונות זהות לביטחונות הנדרשים במסלול השקעות. במצב כזה גובה ההלוואה לא יעלה על 35% מהעלות של רכישת העסק.

במסלול זה, עבור הון של עד 300,000 ₪ בעל העסק יעמיד 10% מההון כבטחונות ומעל 300,000 ₪ 25% (כמו במסלול ההשקעות). ניתן גם לקבל אישור של בטחונות של עד 40% מההון כפוף להעמדת ערב בנוסף לבעל העסק.

לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

הנחיות מדינת ישראל

 • ניתן להגיש בקשה להלוואה בערבות מדינה עבור בנק אחד בלבד, מעבר בין הבנקים יכול להתבצע רק באישור של הגוף המתאם בין הבנק למדינה ואשר ועל על פי הנחיות המדינה.
 • לא ניתן להגיש בקשה ליותר מגוף מתאם אחד וה "קנס" לפעולה זו הינו הרחקה מהזכות לבקש הלוואה לחצי שנה. בהקשר זה מי שקיבל הלוואה מהקרן ויש לו הלוואה קיימת ובמקש להגיש בקשה לקבל הלוואה נוספת או לשנות פרט זה או אחר בהלוואה חייב לעשות זאת מול אותו הגוף המתאם המטפל בהלוואה הקיימת.
 • על פי הצורך ואם קיימת הצקה עסקית ניתן להגיש בקשה להלוואה גם על מנת לטפל בבעיות ההון החוזר וגם על מנת לקבל הון להשקעה.

בנוסף, בעל העסק יוכל ליהנות מייעוץ פיננסי בנושאי אשראי באספקטים שוטפים כגון:

 • ניהול של תזרים המזומנים ותכנונו על מנת להקטין תרחישים של "בורות" בתזרים וכדומה
 • בדיקת הלוואות קיימות ושיפור פריסת התשלומים, ביצוע "מיחזור" הלוואות קיימות וקונסולידציה לניהול פיננסי אפקטיבי של ההון הממונף
 • הקטנה של כמות הערבויות והנטל שלהן על העסק ובמקביל שחרור של משאבים פיננסיים לניהול השוטף של העסק
 • שיפור של תנאי האשראי הקיימים של העסק תוך הקטנת העמלות והריביות של הבנק

חברת טארגט מציעה לבעלי עסקים פתרונות פיננסיים על ידי מומחים להלוואות בערבות המדינה ותכנון פיננסי לשיפור מצבו הפיננסי של העסק וחיזוק איתנותו הכלכלית.
התנהלות פיננסית נכונה חשובה לא פחות ממכירות ושיווק והמכלול השלם של תמהיל מקצועי בשלל האספקטים של העסק הוא המתכון למצוינות ולהצלחה. כל אלו נלקחים בחשבון בתוכנית העבודה השנתית בשירותי ליווי עסקי ואסטרטגי.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן