תקציר תכנית עסקית

התוכנית העסקית מהווה את הבסיס המתודולוגי להקמת עסק, ניהולו והערכתו על ידי משקיעים ו/או שותפים אסטרטגיים. תוכנית עסקית נכונה מאפשרת למנהלי העסק, קטן או גדול, לעבוד בתצורה אסטרטגית עם טקטיקות נכונות ולמדוד על פי נקודות ציון ואבני דרך את התאמת החזון ו/או החלום למציאות וכמובן לבצע adjustments לפי תנאי השוק המשתנים תמיד.

התוכנית עסקית מובלת תמיד על ידי מנהלי החברה ומכילה את הגדרת העסק, האסטרטגיה שלו, פעילויות שיווק ומכירות כדוגמת Go to Market Plan וכמובן את הפן הפיננסי של העלויות וההשקעות מול ההכנסות והרווח.

על מנת למקסם את היעילות של הכלי החשוב הזה שנקרא תוכנית עסקית קיימת חשיבות אדירה לבניית התוכנית העסקית באופן כזה המאפשר ליזמים ולמנהלי העסק לעבוד אתה ובאמצעותה.

מבוא

בבואכם ליצור תוכנית עסקית, ראשית עליכם להגדיר באופן ברור את המטרות אותן באה תוכנית זו לשרת. התכנית היא כלי עבודה. על מנת שכלי זה יהיה אפקטיבי יש לדעת בדיוק למה הוא מיועד.

למשל, אם בונים תוכנית עסקית לעסק קטן, חברה, חברת סטארט אפ וכדומה השיקולים או המטרות תהיינה גידול בתזרים המזומנים, שמירה של יחסיות ההון החוזר מה שנקרא working capital, תחזית ארוכת טווח של עלויות מול הכנסות ושורת הרווח וכדומה…אולם אם בונים תוכנית עסקית לעמותה, שהנה תאגיד ללא מטרת רווח הרי שהמטרות שלה יגדירו את התוכנית העסקית ולכן ככזו, דווקא הפוקוס על אי חריגה מהתקציב השנתי, נהלים והסכמות לגבי ההתנהלות השוטפת של החברים בעמותה ואופן קבלת ההחלטות באספקט האופרטיבי, פעילויות של שיווק, פרסום, מיתוג ורווחה ועוד. אלו יהיו מטרות התכנית.

השלב הראשון: הגדרת מטרותיה של התוכנית העסקית

חשוב להגדיר את מטרות התוכנית העסקית בהתאם לאופי הפעילות אותה היא באה לשרת ובה היא באה לתמוך. מהי מטרה? מהקמת רשת של גני ילדים או משרדי תיווך דרך הפקת סרטים וקלטות בסגנון "יובל המבולבל" או בניית חברה עם מכירות בינלאומיות … או בכלל שידרוג וייעול פעילות קיימת, מיזוג סינגרטי לתוך פעילות אחרת או גיוס כספים להקמת עסק.

לאחר שהוגדרו המטרות של התוכנית העסקית, קרי: מהו היעד העסקי אליו אנו מתכוונים להגיע, יש להגדיר את האילוצים העסקיים קרי: כמה אנו מתכוונים להשקיע על מנת להגיע אל היעד העסקי.

השלב השני: אבחנה מדויקת בין מטרות לבין אילוצים

מטרה ואילוץ הנם מרכיבים שונים בתכנית העסקית והם לפיכך מופרדים. אם אני מתכוון למכור בעשרה מיליון ₪ בשנתיים הקרובות הרי שהגדרתי את הסכום כמטרה – יעד עסקי, כעת על מנת לעמוד בו עלי לתכנן ולתקצב את המשאבים הנדרשים כגון כוח אדם, פיתוח יכולות מכירה והדרכות, תשתיות מחשוב ומשרדים, מיסים והיטלים, רגולציה, הוצאות משפטיות, רואה חשבון והנהלת חשבונות, בנקים, הוצאות שיווק ופרסום, פיתוח ותחזוקת המוצר או השירות וכיו"ב.

חשוב להגדיר, לפיכך את היעדים באופן ברור, מדויק וממוקד משום שיש לכך משמעויות ישירות ועקיפות בעלויות. ככל שההגדרה מדויקת יותר ההגעה ליעד תתבצע באופן יעיל יותר , משמע: חסכון בהוצאות ועלויות, הגדלת הכנסות ורווחים או כולם גם יחד.

השלב השלישי: איסוף נתונים ומחקר

עבודת ההכנה לקראת יצירת ובניית התוכנית העסקית הנה, לפיכך, קריטית והכוונה הנה לאיסוף מסודר של הנתונים הרלבנטיים לסוג ואופי העסק אשר ינותחו ויבנו להנחות עבודה ומודלים עסקיים עם תוכנית הגעה לשוק : Go to market plan ליישום אפקטיבי של מטרות התוכנית העסקית. 

איסוף נתונים יכול להתבצע ברשת האינטרנט, מגזינים מקוונים עסקיים, סקרי שוק, מקור לא רע הנו דוחות שנתיים של חברות ציבוריות בסקטור הרלבנטי לתוכנית העסקית, בנק ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דוחות שנתיים של חברות ציבוריות קשורות או מתחרות ועוד. 

תכנית עסקית

יש להבחין בין יצירת תוכנית עסקית לעסק חדש ובין יצירת תוכנית עסקית לעסק קיים או מיזוג בין שני עסקים קיימים.

בעסקים חדשים יש לאסוף נתונים מהשוק כגון גודל השוק, מתחרים עיקריים, תחזיות לגבי מגמות השוק (כיצד הוא אמור לגדול בשנים הקרובות), מהו הצורך של הסגמנטים של השוק וכיצד העסק עונה עליו, אם קיים אלמנט בידול – ייחודיות – יש להדגיש אותו, יש לתת דגש על צוות המייסדים או היזמים ולהכין תמצית של קורות החיים שלהם והניסיון הרלבנטי שלהם בהקשר לתחום הפעילות של העסק, וכמובן להכין חומרים לגבי הפן הפיננסי של העסק כגון תחזיות הכנסות פרו פורמה, אומדני עלויות ורווח, הערכות סיכונים וניתוחי רגישות, צפי מועד נקודת האיזון והחזר ההשקעה. 

בעסקים קיימים ניתן להוסיף על כל אלו דוחות כספיים מבוקרים שלוש שנים לאחור, נתונים לגבי עלויות והוצאות, מכירות ושיווק, וזאת על מנת לבסס את ההגעה הריאלית ליעד העסקי. במצב זה קיימים חומרים עליהם ניתן להתבסס לצורכי חיזוי של הפעילות קדימה. 

השלב הרביעי: יצירת החומרים, גיבוש אסטרטגיה ובניית תוכנית עבודה

על בסיס כל אלו ניתן יהיה לגבש אסטרטגיה עסקית ושיווקית, לגזור מהן טקטיקות ולבנות את חומרי השיווק והמכירה כגון תכניות שיווק ומכירות, מחירונים, מצגות מכירה ומוצר ועוד.

יש לייצר את המבנה הארגוני האידאלי המתאים על מנת לממש את האסטרטגיה בה בחרה החברה ולחבר אליו תוכנית מכירות אפקטיבית ומתאימה על מנת להניע באופן יעיל את העסק לכיוון המטרה. בתום אלו תבנה תוכנית עבודה הכוללת את היעדים, המשימות, מעקב אחרי המשימות, וידוא התנהלות יעילה, תחזיות מול הגעה ליעדים בפועל ועוד.

להלן דוגמא לשלד של תוכנית עסקית, אשר צלחה בגיוס הון והפכה לחברה רווחית, בו תוכלו להשתמש בבואכם לבנות תכנית עסקית:

פרק

תמצית מנהלים

הרעיון העסקי והצורך

תיאור המוצר, השירות והבידול

תיאור השוק ומגמותיו

מתחרים עיקריים

המודל העסקי

שיווק ומכירות

תפעול ומשאבי אנוש

תחזיות פיננסיות

נספחים

תכנית הגעה לשוק

תקציבים

פטנטים (אם ישנם)

מצגות

תכנית העבודה השנתית

סגירת תפריט
דילוג לתוכן