הערכות שווי

" בביצוע הערכת שווי חברות עלינו לשאול את עצמנו שתי שאלות עיקריות: מהי הסיבה להערכת השווי? בעבור מי הערכת השווי?" 

אסוואט דמודאראן

 

הערכת שווי של חברה הנה כלי חשוב כאשר מבקשים לקבל אומדן מדוייק ככל האפשר של שווי חברה כנכס לצורכי מכירה או רכישה ולעיתים גם לצורך קבלת החלטה במצב של מחלוקת.

מחלוקת תהיה למשל בין שני שותפים המבקשים להיפרד ולא מסכימים על שווי החברה לטובת קביעת סכום החלוקה, כמה מגיע לכל אחד מהשותפים לאחר ששלמו את כל ההתחייבויות, יתכן מצב בו הוחלט על מנגנון שאם השותף לא רוצה לרכוש את החלק של השותף השני אז לשותף השני יש הזכות לרכוש את חלקו מה שנקרא BMBY ועוד כהנה וכהנה תרחישים.

הערכת שווי גם נדרשת תכופות בתהליך של פירוק חברה (מרצון, על ידי נושים או על ידי בית המשפט) שם תבחן הערכת השווי ויתכן שידרש להגן עליה אל מול חוות דעת המציגה שווי אחר – גבוה או נמוך יותר, על פי העניין.

הערכת השווי מנתחת מספר של אלמנטים וממספר פרספקטיבות על מנת לקבל "תמונה אמיתית של מצב החברה ושוויה" להלן רק חלק מהם:

  • סקירת הענף בו פועלת החברה​
  • מצב השוק במאקרו - מתחרים, SWOT
  • ניתוח דוחות כספיים (מאזן, רווח והפסד, דוח תזרים המזומנים)
  • החברה, הנהלה ואורגנים של החברה
  • לקוחות החברה וספקיה

לעניין ניתוח הדוחות הפיננסיים של החברה, היחסים הפיננסיים הנובעים מהדוחות ומצביעים על נקודות התייחסות בהקשר לנזילותה של החברה, התנהלותה התפעולית של החברה, איתנותה הפיננסית ומבנה ההון שלה, יחסי הרווחיות שלה ועוד.

כאמור, הניתוח אינו פיננסי בלבד למרות השם "הערכת שווי" שנשמע מתימטי ביותר קיימת כאן התייחסות משפטית, ניהולית עסקית אסטרטגית המסתכלת על הנכס התאגידי כמכלול וגם מתייחסת ליחסים שלו עם השוק והסביבה העסקית בו הוא פועל, פעל ועתיד להמשיך לפעול.

קיימות מספר מתודולוגיות  לביצוע הערכת השווי והן מתייחסות לשלב בו נמצאת החברה, מצב הנכסים שלה, התחום בו היא פועלת ועוד. המתודולוגיות הן:

שיטת השווי הנכסי; שיטת ההשוואה לעסקות דומות; שיטת המכפיל; שיטת היוון זרמי המזומנים DCF method

נשמח לספק הערכות שווי על פי הצרכים הסובייקטיביים של כל הערכה וההערכה.

לפרטים או לתיאום שעת ייעוץ ראשונה ללא עלות: נייד: 0544220360 או mailto:guy@targetbd.com 

רשות החדשנות
סגירת תפריט
דילוג לתוכן