מדריך טארגט לרשות החדשנות

על מנת לגשת למדען הראשי יש לעמוד בדרישות של חדשנות וטכנולוגיה שמביאה שינוי לתעשיה, במאמרים אחרים שלי אני מפרט על כך בהרחבה אולם במאמר זה אני מספק תשובות לשאלות כלליות מהותיות אשר יהוו מדריך להחלטה האם לבחון את הנושא לעומק אם לאו. הסיבה למאמר הזה הנה משום שיש הרבה מעבר לטפסים של המדען הראשי ביצירת הבקשות והגשתן הנכונה ובהתנהלות הנכונה של התהליך על מנת להגיע ליעד והוא אישור הבקשה והמענק. מלוחות הזמנים ועד לטפסים למדען הראשי תקבלו כאן כלים לקבלת החלטות לנושא גיוס כספים מהמדען הראשי.

הפרוצדורה שלי – המדען הראשי טפסים

אז אילו טפסים אתם נדרשים למלא ולהגיש על מנת לקבל מענק למחקר ופיתוח? נוהל 200-02 " הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ" מפרט אילו טפסים נדרשים להגשה וישנם מסלולים שונים ומגוונים אך הטפסים למסלול קרן המו"פ, מסלול לקרן אשר למעשה מעניקה את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם המדינה לפעילויות של מחקר ושל פיתוח ובכך מסייעת לחברות מסחריות במגוון תחומי תעשיה תמיכה "דה פקטו" בתהליכי הפיתוח של הטכנולוגיה ממנה "יצמחו" מוצרים חדשים או בשדרוג בטכנולוגיה הקיימת הנם:

טופס הגשת בקשה במילוי מקוון אותו מגישים דרך האינטרנט והוא מהווה מעין תכנית עסקית של המיזם ואליו מתווסף שאלון החברה, טופס בקשה לתמיכה בתוכנית מו"פ וכמובן תקציב הבקשה, טופס ריכוז משאבים וטופס הצהרה והרשאה אותו יש להדפיס ולשלוח חתום בדואר למחלקת קליטת בקשות, לשכת המדען הראשי, ברחוב בנק ישראל 5, ירושלים.

כמה עולה לי להגיש בקשה – זמן ומשאבים נדרשים בהקשת בקשה למדען הראשי

הזמן והמשאבים הנדרשים הנם נגזרת של אופי המיזם, בשלותו ומורכבותו, המבנה התאגידי של בעלי המיזם והתכנית האסטרטגית שלו. על פי אלו מוגדר המסלול הרלבנטי ועמו הפרוצדורה הנדרשת וכמובן לוחות הזמנים המוגדרים לכל מסלול ומסלול. חברת טארגט תוודא מהו המסלול הנכון עבורכם ותבנה עמכם ביחד תכנית מסודרת להגשת הבקשה והתנהלות מול לשכת המדען הראשי ויחידת קליטת הבקשות בהמשך הדרך. בניית בקשה אורכת בממוצע כחודש ימים וזאת בהנחה שלחברה יש את כל החומרים הרלבנטיים מוכנים (תוכנית עסקית, תקציב, תכנית מחקר ופיתוח ועוד).

הגשתי בקשה – כעת עלי להיפגש עם הבודק, מי הוא? מה תפקידו?

הבודק הנו איש מקצוע הממונה מטעם המדען הראשי לבדוק בקשות וחברות בנושאים אשר הנם בתחום מומחיותו ותפקידו לבדוק בנושאים בהם הוא מומחה על פי הקריטריונים של המדען הראשי להענקת מענקים לפרויקטים.

בסיום הבדיקה, הבודק יוצר חוות דעת אותה הוא מגיש לוועדת המחקר הדנה בבקשה אם לאשר אותה ואם לאו.

תוכן חוות הדעת הנו קריטי לאישור הבקשה והבודק מבלה במשרדי החברה עם מנהלי החברה על מנת להבין מהם מה שנקרא "face to face" את המיזם. לכן, חשוב מאד להתכונן למפגש כזה ממש כפי שמתכוננים למפגש עם משקיע. כי המדובר בכסף. הרבה כסף.
טארגט תשמח לבצע אתכם תהליך הכנה למפגש כזה על מנת למקסם את סיכוי ההצלחה שלכם בהעברת המסרים הנכונים לבודק אשר יבואו לידי ביטוי בחוות דעת הממליצה לאשר את המענק.

הגשתי בקשה – המענק אושר, מתי אקבל את הכסף? וכיצד?

בממוצע כארבעה חודשים לאחר הגשת הבקשה, תלוי בלוחות הזמנים ופרוצדורת המדען הראשי, אך במקרים רבים החברה זכאית לקבל מקדמה על רבע מהסכום אשר אושר למענק ולאחר מכן תקבל החברה החזרי הוצאות על בסיס אבני דרך המבוקרים באמצעות דוח רבעוני (לא מבוקר) שהחברה מגישה למדען הראשי ואשר מפרט הגעת ליעדים על פי התכנית המאושרת.

לציין כי המדען הראשי מכיר בהוצאות המיזם מהראשון לחודש אשר בו הוגשה הבקשה (הוצאות טרם הגשת הבקשה לא תוכרנה)ולכן יתקבל החזר הוצאות רטרואקטיבי גם אם המענק יאושר חודשים קדימה להוצאות בפועל. החל מה-1 לחודש בו הוגשה הבקשה, גם אם הדיון בתיק נעשה מספר חודשים לאחר מכן.

החזר ההוצאות יצטבר לעד כ 90% מסך המענק המאושר ובתום הפרויקט תתקבל השלמה ל 100% לאחר הגשת דוח שנתי מבוקר ודוח אודות הטכנולוגיה. יש לציין כי ניתן להגיש יותר מבקשה אחת קרי תמיכה במספר פרויקטים מקבילים אולם יש לבחון את מועדי ההגשה והמסלולים הרלבנטיים מבעוד מועד ושוב הכול עניין של תכנון נכון של אסטרטגית גיוס כספים מהמדען הראשי.

מכל סיבה שהיא, אם רוצה חברה לחזור בה וזאת לאחר שאושר מענק תוכל היא לעשות כן עד 60 ימים מקבלת אישור המענק הפורמלי, בהודעה ללשכת המדען הראשי בפרק זמן זה ומשלב זה אין החברה מחויבת יותר למדען הראשי.

המענק אושר – על מה מותר לי להוציא כסף?

למעט מסלולים מיוחדים וקרנות מיוחדות ותכניות מיוחדות במסלולים אלו כגון "קידמ"ה 2.0/המצרה ו POC" המדען הראשי תומך בהוצאות למחקר ופיתוח בלבד קרי: ציוד, יועצים, קבלני משנה, כ"א, חומרים מתכלים, רישום פטנטים וכיו"ב.

קניין רוחני – האם המדען הראשי כובל אותי?

כעקרון המצב המשפטי בעבר היה מעט בעייתי והדיר גם קרנות הון סיכון וגם יזמים המתכוונים לעשות אקזיט ו/או להוציא טכנולוגיה לייצור בחו"ל מנתיב ההון הלא מדלל של המדען הראשי, אולם לאור תיקון מספר 3 לחוק המו"פ כיום ניתן למכור את המיזם לבעלות זרה ולייצר בחו"ל על פי נוסחא מורכבת של המדען הראשי וכפוף למגבלות מסוימות, תמלוגים ועוד והכול לפי העניין.

אנו בטארגט נשמח לסייע לכם בתכנית וגיבוש אסטרטגיה, בהגשת הבקשה ובליווי שלכם לכל אורך התהליך. לפרטים נוספים: guy@targetbd.com או 0544220360

רשות החדשנות
סגירת תפריט
דילוג לתוכן