מסלול תנופה

מסלול תנופה מיועד ליזמים מתחילים המעוניינים לבחון היתכנון של רעיון טכנולוגי חדשני ומטרת המסלול הנה בחינת היתכנות של רעיון שכזה גם בפן הטכנולוגי חדשני וגם בפן העסקי מסחרי.

מסלול תנופה מסייע להוכיח היתכנות טכנולוגית של מיזם ולמעשה מאפשר ליזם או לקבוצת יזמים לקבל מימון בשיעור של עד 85% מהתקציב המבוקש עד לתקרה של 200 אש"ח לשתי תקופות: שנה ועוד שנה.

באם אושרה הבקשה יכולים היזמים להשתמש בכסף על מנת לרשום פטנטים, לבנות אב טיפוס להוכחת היתכנות, לממן כתיבת תכנית עסקית מקצועית, להשתתף בתערוכות ועוד.

היזמים יכולים להמשיך לעבוד במקום עבודתם הקיים ואינם נדרשים לפתוח חברה בע"מ על מנת לקבל את המענק.

כמובן שמיזם שקיבל מענק ממסלול תנופה ממוצב כמיזם שגלום בו פוטנציאל רב, מיזם אשר נבחן על ידי בודק מומחה מטעם רשות החדשנות ואשר נבחן טכנולוגית ועסקית ונמצא חדשני ומבטיח.

לאחר סיום תקופת המענק רצוי להמשיך למסלול המשך (תכניות המשך בהן ניתן לגייס 10 מש"ח ויותר) לפי הנסיבות וההתאמה הנכונה ביותר עבור המיזם והיזם.

מסלולים נוספים ברשות החדשנות הנם: מסלול מעבדות לחדשנות טכנולוגית, מסלול חממות טכנולוגיות, מסלול חממות ביוטכנולוגיות, מסלול חברות מתחילות, קרן המו"פ, קרנות דו-לאומיות ועוד.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן