ניהול פיננסי – ניהול תזרים המזומנים

אחת הבעיות הגדולות ביותר של בעלי עסקים היא ניהול תזרים המזומנים של העסק. במקרים רבים הרו/ח" יועץ-מס טוען שלפי דוח רווח-והפסד העסק מרוויח,אבל לבעל העסק אין כסף לא רק שאין כסף אלא הוא כבר עבר את כל המסגרות אשראי המאושרות, וכל הקיום העסקי שלו תלוי בטוב ליבו של הבנקאי איך זה קורה?

יש הבדל מאוד משמעותי בין "דוח רווח והפסד" לדוח "תזרים מזומנים". בעוד שדוח רווח-והפסד מציין הכנסות והוצאות ("על הנייר") שיש לעסק, דוח תזרים מזומנים נותן את התמונה הנכונה מבחינת היתרה בבנק וגובה האשראי שיש להזדקק
לו.

רואי-חשבון, יועצי-מס ומנה"ח מכינים לעסק, בדר"כ רק דוח רווח- והפסד, כי זה מה שנדרש "ע י רשויות המס, ולא מכינים דוח תזרים- מזומנים. גם במקרים בהם רואה-החשבון מכין ללקוח דוח תזרים-מזומנים, מדובר בדוח שנערך
בדיעבד, עבור התקופה החולפת (כמו דוח רווח והפסד). דוח שכזה לא מועיל לעסק כלל .

המטרה של דוח תזרים היא להיות "עם הפנים קדימה". לדעת מתי צפויות בעיות, ומתי יש חריגה מהמסגרת וכו . ' בדוח רווח-והפסד נרשמות ההכנסות וההוצאות ברגע"ה מימוש" שלה . ן כלומר, ברגע שמכרת את הסחורה – נרשמת הכנסה, גם אם לא  קיבלת כסף בעדה. כמו כן, מבחינת ההוצאות – הן נרשמות ברגע שרכשת את הסחורה, ללא קשר למועד שבו שילמת על הסחורה 

דוח רווח-והפסד מציין את ההכנסות וההוצאות של העסק לתקופה מסוימת. הדוח מתבסס על "ה חשבוניות". את החשבוניות מנפיקים ברגע המכירה, ולא ברגע קבלת התמורה/תקבול, לכן נוצר פער בין מועד ההכרה בהכנסה, לבין מועד קבלת התקבול בגין אותה הכנסה.

כידוע, בעולם העסקים נהוג לשלם בשיטת האשראי של: "שוטף+".

בעבר היה מקובל אשראי של "שוטף + , "30 בהמשך זה התקדם לאשראי של "שוטף + "60 והיום, חלק גדול מהעסקים עובד בשיטת "שוטף + יכולת" ("כשאוכל אשלם . ")
כל השיטה הזו היא בעייתית ועצובה. אבל ככה עולם העסקים עובד !
אם לא תדע לנהל נכון את תזרים-המזומנים שלך – אין לעסק שלך שום זכות קיום !
לטובת מי שלא בקיא במושגים: בשיטת ה"שוטף "+ אתה משלם, בהתאם למס' הימים הנוספים, החל מסוף אותו חודש

.
לדוגמא: " שוטף + 30 "- במידה ורכשנו ב – 1/15" ה, שוטף" זה עד סוף החודש 1/31 ,-וה 30 מציין 30 יום נוספים – כלומר, 2/28 ) נהוג בסוף החודש הבא ולאו דווקא בדיוק 30 יום ). אם במקרה המתואר זה היה "שוטף + , "60 אז מועד התשלום (בגין רכישה ב – ( 31/3 – ל מגיעים יום 60 + 31/1 עד זה" שוטף (" 31/3 (ההי ב – 15/1
כעקרון, בשיטה זו אין הבדל אם קנית ב 1 – לחודש או באמצע החודש או בסוף החודש .
למשל: רכישה ב – 1/2- ב, 1/15- וב 1/30 – בכל המקרים הללו, בשיטת ה"שוטף +" מועדי התשלום יהיו זהים! תמיד ה"שוטף" זה עד סוף החודש הנוכחי .- 11 –

מסקנה: אם אתה רוכש באשראי של "שוטף +" – עדיף שתרכוש בתחילת החודש, ממילא זה יצא אותו מועד של תשלום .

דוח תזרים מזומנים הוא דוח צופה פני עתיד. המטרה היא לדעת מה צפוי במועדי התשלומים העתידיים. מבחינת דוח תזרים מזומנים העבר "כבר מת ."

בהתאם לגילוי דעת מס' 51 של לשכת רואי-חשבון בישראל, לעיתים רואה-החשבון יצרף לדוחות הכספיים של העסק "דוח תזרים מזומנים". מדובר בדוח המתבסס על התקופה שחלפה. אינני מדבר על הדוח הזה. הדוח הזה מבחינה ניהולית אינו רלוונטי .

מרבית הדוחות שיתקבלו מרו -אה החשבון של העסק, יתבססו על ההיסטוריה של העסק . ניתוח ההיסטוריה זה חשוב וניתן ללמוד מזה הרבה מאוד דברים, אבל חשוב
יותר להסתכל מה קורה בעתיד של העסק .
דוח תזרים ה- מזומנים של בעל-העסק – אינו בנוי בצורה של דוח התזרים שרואה-החשבון מכין בסוף השנה .
ניתן להכין את דוח תזרים המזומנים בתוכנות מיוחדות לצורך כך, או לחילופין "ב גיליון אלקטרוני" (כגון: excel.(
אני ממליץ על קובץ excel ,המאפשר לבצע שינויים והתאמות ספציפיות לעסק . בדוח התזרים (בקובץ -ה excel (- אנחנו יוצאים כל יום מנקודת ההנחה של היתרה בבנק.
העבר "מת". הוא לא מעניין. כל מה שמעניין את דוח התזרים הן התנועות העתידיות בחשבון. מתי ייכנס כסף ומתי ייצא. תמיד יוצאים מנקודת המוצא של היתרה הנוכחית בבנק, ללא קשר למה הרכיב או הביא את העסק ליתרה הזו .- 12 –

מטרת הדוח היא לאפשר לי לוודא שאני עומד במסגרת האשראי שקיימת לעסק.
באמצעות הדוח, אוכל לדעת לאיזה תאריכים לכתוב את השיקים, וכן להיערך מבעוד מועד לבעיות תזרימיות צפויות .
דוח תזרים המזומנים נועד לאפשר לנו "לנהל" את חשבון הבנק של , נו ולא להיות "מנוהלים" – על ידי חשבון הבנק שלנו .

אנשים שמנהלים תזרים מזומנים ומעדכנים אותו ברמה היום-יומית , לעולם לא יהיו מופתעים מהיתרה בבנק . הם יודעים בדיוק מה י היתרה הצפויה . אין להם כמעט הפתעות .

להוצאות הבלתי-צפויות (כמו גם להכנסות בלתי צפויות ) ניתן להיערך מבעוד מועד .
בעלי-עסקים רבים "מנוהלים" – על ידי חשבון הבנק שלהם. ברגע שהם לא מודעים לתזרים-המזומנים שלהם, קשה להם לדעת ולחזות מה תהיה היתרה בכל תאריך עתידי שהוא, ולכן הם נוהגים "לפזר" שיקים עם תאריכים, מבלי לדעת מה תהיה ההשפעה של אותו שיק, במועד הפירעון .

אנשים שיודעים "לנהל" את תזרים המזומנים שלהם, הם למעשה מנהלים את היתרות בחשבון הבנק שלהם ויודעים במועד כתיבת השיקים בדיוק מה תהיה ההשפעה של השיקים על היתרה בבנק .

בעלי-עסקים ש"מנהלים" (ולא "מנוהלים") את חשבון הבנק שלהם – מוערכים יותר בבנק, ויוכלו גם לקבל, בדר , כ" מסגרת אשראי שמתאימה לצרכים שלהם .

בעל -י עסקים "שמנוהלים "ע" י החשבון וכל "חריגה" מגיעה להם כהפתעה יהיה להם קשה לשרוד, לאורך זמן, במערכת הבנקאית .

מנהל ששולט בתזרים המזומנים העתידי = מנהל
מנהל שלא שולט בתזרים המזומנים העתידי = מנוהל

לפרטים או לתיאום שעת ייעוץ ראשונה ללא עלות: נייד: 0544220360 או mailto:guy@targetbd.com 

 
דוח תזרים מזומנים
סגירת תפריט
דילוג לתוכן