יזמות טכנולוגית וקרן תנופה

יזמים רבים בעלי רעיונות מצוינים וחדשניים נתקלים בקשיים לקדם את המיזם שלהם משום שהוא עדיין בגדר רעיון ומה לעשות, על רעיון קשה לגייס כסף, משקיעים רוצים לראות מוצר תוכנה או חומרה מוחשי, פרי פיתוח אשר מגדיל את הודאות לגבי ההשקעה הגם ככה מסוכנת שכן אנו עוסקים בתחום הון הסיכון.

לשם כך הוקמה תוכנית תנופה במדען הראשי – רשות החדשנות, תוכנית תנופה הנה תוכנית המעניקה תמיכה לפרויקטים המכונים: "פרויקטי גאראג'", תנופה מציעה מענקים לפיתוח אבטיפוס, או דמו מסוים של מערכת על מנת שתהיה היכולת ליזם להמחיש למשקיע באמצעות אינדיקציה ויזואלית ופיזית את המיזם עצמו.

אז למי מיועדת תוכנית תנופה?

תנופה מיועדת ליזמים טכנולוגיים הנמצאים בראשית דרכם היזמית והמעוניינים לקחת רעיון טכנולוגי חדשני ולהביאו לידי מימוש מסחרי – עסקי, על מנת לעשות כן נדרש אבטיפוס או לפחות דמו כדי לממן את המשך הפיתוח והמסחור של המיזם. יזמים אלו יכולים להיות אנשים פרטיים תושבי קבע בישראל וחברות חדשות ללא מכירות או השקעה משמעותית, חברות חדשות הרשומות בישראל, הנמצאות בבעלות משותפת של היזם/ים ומוסד אקדמי/מחקרי/רפואי ישראלי,

מטרתה של התוכנית הנה לתת סיוע על מנת להוכיח היתכנות של הטכנולוגיה והפן העסקי של המיזם ולהגן על הקניין הרוחני (רישום פטנט, למשל) שלו, ליצור תוכנית עסקית ושיווקית ועוד. לייצר נכסים אתם ניתן לצאת לסבב גיוס משקיעים.

בשונה ממסלולי מימון אחרים במדען הראשי תוכנית תנופה מאפשרת ליזם לקבוע בעצמו את קצב הפיתוח, אף להמשיך לעבוד במקום עבודתו הקיים במידה ואינו יכול להיות מחוייב 100% מזמנו למיזם ולקבל החזר הוצאות על פי קצב הפיתוח בפועל.

יזם העומד בתוכנית תנופה ממצב עצמו להמשך קבלת מימון במסלולים מתקדמים כגון מסלול חברות מתחילות על תתי המסלולים שלו, מסלול קרן המו"פ, החממות הטכנולוגיות והקרנות הדו לאומיות (יש לציין שמיזם שנתמך על ידי מסלולים אלו בעבר מנוע מלפנות לתנופה).

אמות מידה

על מנת לקבל את המענק על היזם, צוות הפיתוח והמיזם לעמוד באמות מידה כגון מידת ההשכלה, הכישורים המקצועיים, הניסיון הקודם הרלבנטי, הנכונות להקדיש את הזמן שיידרש לשם מימושו של הרעיון וכל זאת במסגרת לוחות זמנים מחייבים, על היזם להציג תוכנית עסקית המציגה את השוק הרלבנטי וההזדמנות העיסקית שהרעיון מייצר ולהתייחס לאלמנטים כגון גודל השוק העולמי הרלבנטי, מגמות הגידול בשוק וקצב צמיחתו, נתח השוק אותו צפוי המוצר להשיג באמצעות אסטרטגיות וטקטיקות נכונות, מה התרומה למדינת ישראל מבחינת הייצוא של המוצר לחו"ל, מחירו של המוצר ביחס למתחרים, יש לפרט אודות המודל העיסקי אשר עליו להיות מגובש ולהציג כיצד "עושים כסף" עם המוצר, וכמובן לתת דגש על המוצר והטכנולוגיה שהוא מכיל אשר עליה להראות חדשנות טכנולוגית של ממש, יש להתייחס לפטנטים וליכולת להגן על הקניין הרוחני ולהציג תוכנית עבודה מגובשת. אי עמידה באמות עמידה משמעה דחיית הבקשה למענק ולכן יש להסתייע באנשי מקצוע מתחום ההון הלא מדלל על מנת להגיש את הבקשה בצורה נכונה.

אז כמה כסף מקבלים ומה ניתן לעשות עמו?

תוכנית תנופה מאפשרת לקבל עד 85% מהתקציב אשר אושר בבקשה לקבלת המענק ועד לתקרה של 200,000 ₪. מענק זה מאפשר מימון של תשלום עבור חומרים למחקר ולפיתוח, רכיבים מתכלים אם נדרשים כאלו, קבלני משנה, יועצים למיזמים טכנולוגיים, יועצים לשיווק, עורכי פטנטים ואף מימון להצגה בתערוכות. וקבלת חשיפה מסחרית. יש לציין שהוצאות כגון שכר דירה, ציוד משרדי וכו אינן מוכרות.

מה קורה לאחר קבלת המענק?

לאחר קבלת המענק מחויב היזם לרשום את כל הוצאות המיזם על פי התוכנית ולדווח עליהן כמו גם על התקדמות המיזם למנהלת תנופה ובאם המיזם נושא רווח לשלם תמלוגים לקרן תמורה המנהלת את כל נושא התמלוגים וההתחשבנות של המדען הראשי מול המיזמים אשר אושר להם מענק במסלולים השונים.

כמו כן נדרש אישור המדען הראשי באם בעל המיזם יבקש להוציא את הקניין הרוחני לחו"ל, בתרחיש שכזה ישולם למדינה החלק יחסי של התמורה, לפי אחוז המענק מתוך סך הוצאות המו"פ של המיזם.

אנו בטארגט נשמח לסייע לכם בתכנית וגיבוש אסטרטגיה, בהגשת הבקשה ובליווי שלכם לכל אורך התהליך. לפרטים נוספים: guy@targetbd.com או 0544220360

תנופה
סגירת תפריט
דילוג לתוכן